top of page
Baktakt
Förklaring
Spela mitt emellan pulsslagen och då betoning på den undre strängarna.

Du kan även spela på pulsslaget men då mycket svagare och endast de översta strängarna i ackordet. 

 
Baktakt.jpg
Öva 1
Öva genom att spela till följande takter.
 
Sakta trumkomp
Snabbt trumkomp
Öva 2
bottom of page