top of page
Steg 10: Alla andra ackord
Förklaring
Det finns två olika sorters grundackord. Dur-ackord och moll-ackord.
Dur-ackord skrivs bara som grundton. Tex Cdur = C     Ddur= D
Moll-ackord skrivs med ett litet "m" efter tonnamnet.   Tex Cmoll = Cm

Du kan enkelt räkna ut vilket ackord du vill spela genom följande system.
Dur-ackord (1+4+3)
1) Första tonen i ackordet är grundtonen. Denna kallas för Tonika.
+4) Räkna sedan fyra steg åt höger. Räkna både svarta och vita tangenter. Då får då fram den andra tonen i ackordet. Denna ton kallas för Ters.
+3) Sista tonen i ackordet, Kvinten får du fram om du räknar upp ytterligare tre tangenter. 
Ackordet C
1
1
2
3
4
3
1
2
Ackordet D
1
1
2
3
3
1
2
4
Öva 1
Visa för din lärare hur du tar ackordet E (Edur) och F# (F#dur)
Förklaring
Moll-ackord (1+3+4)
1) Första tonen i ackordet är grundtonen. Denna kallas för Tonika.
+3) Räkna sedan tre steg åt höger. Räkna både svarta och vita tangenter. Då får då fram den andra tonen i ackordet. Denna ton kallas för liten ters.
+4) Sista tonen i ackordet, Kvinten får du fram om du räknar upp ytterligare fyra tangenter. 
Ackordet Cm
1
1
2
3
4
3
1
2
Ackordet Dm
1
1
2
3
4
3
1
2
Öva 2
Visa för din lärare hur du tar ackordet Gm (Emoll) och F#m (F#moll)
bottom of page