top of page
Steg 13; Blueskomp och bluesskala
Förklaring
De flesta låtar vi spelar har fyra pulsslag i varje takt. Men det finns låtar som har tre (3/4 takt)
Öva 1
Öva att spela låtar i 3/4 takt
Öva 1
Öva att improvisera till bluesscalan i Cdur. 
bottom of page