top of page
Rap
Rap är ett vokalt uttryckssätt där text talas i takt till musik på ett poetiskt vis.

Rapförekommer framförallt inom musik kopplat till hiphopen. Rap finns också inom andra genrer som metal och eurodance. Rap har sitt ursprung i hiphop-kulturen som ett av de fyra elementen tillsammans med DJ:ing, breakdance och graffiti. Texterna kan handla om allt från samhällsproblem, vardagsfilosofi och vardagspoesi till starkt politiska texter.
Exempel rap och sång
Testa att rappa  med bakgrunderna nedan.
Drums only -
00:00 / 00:00
Rapbakgrund 1 -
00:00 / 00:00
Rapbakgrund 2 -
00:00 / 00:00
Rapbakgrund 3 -
00:00 / 00:00
Rapbakgrund 4 -
00:00 / 00:00
Rapbakgrund 5 -
00:00 / 00:00
Rap battle
Arbetsgång - Egen raplåt!

1) Gör ett rapbeat och grunden till din låt i Bandlab.
     Filmen nedan visar hur du gör!​
8) Förbered din redovisning genom att träna framför spegeln. 
Vilka kläder ska du ha på dig?
Hur ska du hålla mikrofonen?
Hur ska du röra dig? 
2) Välj vad din låt ska handla om

3) Skriv ner lite 10 ord som du tänker på om ditt ämne.

4) Sätt in första ordet i en mening och använd www.rimlexikon.se för att hitta ett rim som passar på nästa mening. 

5) Sätt på ditt beat, gärna i en loop, och testa meningar till beatet. Fortsätt skriva färdigt din raptext.

6) Justera och gör färdigt din bakgrund tillsammans med din raptext. 


7) Spela in din raptext i bandlab
Elevexempel
Exempel 1 -
00:00 / 00:00
Exempel 2 -
00:00 / 00:00
Exempel 3 -
00:00 / 00:00
Exempel 4 -
00:00 / 00:00
bottom of page