top of page
Årskurs 9
Kalenderbild.jpg
Genrer / Musikstilar
Vi går igenom och lär oss om 15 olika genrer / musikstilar. Vi lyssnar, spelar och skapar. I slutet av arbetsområdet kommer du att visa vilken grad du kan urskilja och känna igen de olika stilarna.
Länk till material och övningssidor
Höstterminen
Ensemblespel "Välkommen in " 
Länk till låten

Reklam
Du gör en radioreklam till ett riktigt företag. Kombinera musik och tal/sång. Gör musiken själv eller så köper vi färdiga låtar. Skriva en egen jingle?
Länk till uppgiften

Ensemblespel / Smörgåsbord


Examensarbete i skapande
Nu är det dags att använda allt du lärt dig och gör ett eget skapandearbete. Du får välja helt fritt. En egen låt med gitarr/piaon? En rap? Med Midi i Bandlab? Instrumental låt? Du får välja fritt bland alla uppgifter vi gjort (och lite till). 


Ensemblespel "Sommarlåtar"
Vi spelar sommarlåtar. Spelar på en lunchspelning?
Länk till låtarna
 
Vårterminen
Skapande-S.jpg
Skapande-S.jpg
Analyscirkel-A.jpg

Ensambelspel - Jullåtar
Vi övar in jullåtar i grupper. Framföra på en lunchspelning?!
Länk till jullåtar
Skapande-S.jpg
Skapande-S.jpg
Analyscirkel-A.jpg
Mucisernade
Skapande
Analys och resonemang (Ingår i de flesta momenten)
bottom of page