top of page
Årskurs 9
Kalenderbild.jpg
Genrer / Musikstilar
Vi går igenom och lär oss om 15 olika genrer / musikstilar. Vi lyssnar, spelar och skapar. I slutet av arbetsområdet kommer du att visa vilken grad du kan urskilja och känna igen de olika stilarna.
Länk till material och övningssidor
Höstterminen
Reklam
Du gör en radioreklam till ett riktigt företag. Kombinera musik och tal/sång. Gör musiken själv eller så köper vi färdiga låtar. Skriva en egen jingle?
Länk till uppgiften

Ensemblespel / Reflektion
Länk till låten
Länk till reflektion


Examensarbete i skapande
Nu är det dags att använda allt du lärt dig och gör ett eget skapandearbete. Du får välja helt fritt. En egen låt med gitarr/piaon? En rap? Med Midi i Bandlab? Instrumental låt? Du får välja fritt bland alla uppgifter vi gjort (och lite till). 


Ensemblespel "Sommarlåtar"
Vi spelar sommarlåtar. Spelar på en lunchspelning?
Länk till låtarna 
Vårterminen
Skapande-S.jpg
Skapande-S.jpg
Analyscirkel-A.jpg

Ensambelspel - Jullåtar
Vi övar in jullåtar i grupper. Framföra på en lunchspelning?!
Länk till jullåtar
Skapande-S.jpg
Skapande-S.jpg
Analyscirkel-A.jpg
Mucisernade
Skapande
Analys och resonemang (Ingår i de flesta momenten)
bottom of page