top of page
Filmcymbol.JPG
Bleckblåsinstrument 
eller brassinstrument, är en grupp blåsinstrument. De är vanligen tillverkade av metall, oftast mässing. Det finns flera olika typer av bleckblåsinstrument, till exempel trumpeter, kornetter, valthorn, basuner (tromboner) och bygelhorn som tuba.
Gemensamt för alla bleckblåsinstrument är att de har ventiler, med undantag för trombonen. De har alla liknande munstycken. Instrumenten är ”ihoprullade” för att inte ta så mycket plats.
 
I en symfoniorkester används normalt valthorn, trumpeter, basuner (tromboner) och bastuba. Bleckblåsinstrument är också viktiga inom jazzmusiken. Inom annan populärmusik är de mindre vanliga, men det tas även in mer och mer även här. Inom bland annat soulmusik har framför allt trumpet ofta använts tillsammans med andra typer av blåsinstrument.

 
Trumpet
Det är roligt men ansträngande att spela trumpet, speciellt i det höga registret. För att spela höga toner krävs en god andningsteknik och bra läppmuskler. Trumpeten används i många olika sammanhang som i rock och jazzband, symfoniorkester och musikkår. Trumpeten används ofta vid invigningar när man blåser fanfarer.
Trombone (Basun)
Ordet trombon betyder ”stor trumpet”.
Den spelar i ett lägre register än trumpeten. Trombonen är vanligast utrustad med ett ”drag”. Med hjälp av draget gör man röret längre och får på så sätt lägre toner. Draget ger också möjlighet att glida mellan tonerna (glissando).
Bastuba
Tuban har alltid klockstycket uppåt. Den finns i olika storlekar. Tuban spelar oftast basstämman av bleckblåsinstrumenten. Den största tuban är bastuban.
Valthorn
Från början användes hornet i samband med jakt. Ur jakthornet utvecklades det vanligaste hornet idag, valthornet. Den som spelar håller ofta höger hand i klockstycket, för att kunna spela rena toner. Det finns toner hos hornet som måste justeras på detta sätt.
Kornett
Påminner mycket om trumpeten. Är lite mer "ihoptryckt". Det finns ingen enkelt definierad skillnad, men munstycket på en kornett har en något mindre fattning än på en trumpet och blåsgången är konisk i stället för cylindrisk under en större del av sin längd. Klangen är något mjukare samtidigt som den har stor teknisk lättrörlighet
Flygelhorn
Flygelhornet är ett populärt musikinstrument inom jazzen som ett mjukare klingande alternativ till trumpeten
Ett flygelhorn har tre eller fyra ventiler och ett djupt munstycke.
Ventilbasun
En utveckling av den äldre dragbasunen eller trombonen. Trombonens draganordning är på ventilbasunen ersatt med (oftast tre) ventiler
Althorn
Används oftast i brassband och utgör bryggan mellan kornetter/flygelhorn och lågbrasset (barytoneufoniumtrombon och tuba.)
Baryton
Tonomfånget är detsamma som på ett eufonium eller en trombon.
Eufonium
Tenormedlemmen i tubafamiljen.
Bleckblåsinstrument fördjupning
bottom of page