top of page
Steg 14; Blueskomp och bluesskala
Förklaring blueskomp
Vartannat pulsslag spelar du ackordet i grunläge och i vartannat flyttar du fram tersen ett halvt tonste och kvinten 2 halva tonsteg. 
Nedan visas hur ackorden C, F och G spelas. Titta på videon för  att lyssna och se hur det ska låta.  
Ackordet C i grundläge
Ackordet F i grundläge
Ackordet G i grundläge
Ackordet C med ters+1 och kvint +2
Ackordet F med ters+1 och kvint +2
Ackordet G med ters+1 och kvint +2
Öva 1
Öva att spela till denna bluestolva
Förklaring bluesskala
Bluesskala är en skala som är helt dominerande inom bluesen men även finns i andra typer av musik. Man får fram skalan genom att ta en moll-pentatonisk skala och lägga till halvtonsteget mellan tredje och fjärde tonen (en så kallad blå ton). Bluesskalan på tonen C består av: C Eb F Gb G Bb.
Bluesscala piano C.jpg
Öva 1
Öva att improvisera till bluesscalan i Cdur. 
bottom of page