top of page
Steg 13: Spela med omvända ackord (Samlad klang)
Förklaring
För att slippa flytta handen så långt och för att få en mer samlad klang när du spelar kan du vända läget i ackordet.
Du ska spela samtliga 3 toner i ackordet men börjar på mittentonen (tersen) eller på sista tonen i ackordet (kvinten)
Ackordet C (dur) består av tonerna C, E och G.
Nedan ser du ackordet C i olika lägen. 
Ackordet C i grundläge
Ackordet C i tersläge
Ackordet C i kvintläge
Här ser du ackorden D, Em, G och A i grundläge. Spelar du så här får du flytta handen längre sträckor och får en spretig klang när du spelar.
D
Em
G
A
Här ser du ackorden D, Em, G och A i omvänt läge så du spelar så samlat som möjligt. Du har nämre till ackorden och får en mer samlad klang.
D
Em
G
A
bottom of page