top of page
Steg 2: Ackord i högerhanden
Förklaring
Använd höger hand och spela på mitten av klaviaturet.
Använd Tummen, Långfingret och lillfingret
Tryck ner en gång på varje pulsslag eller håller du nere ackordet hela takten, dvs fyra pulsslag. 
Ett långt ackord per takt
Spela på varje pulsslag
Ackordet C
C
D
E
F
G
A
B
B
A
G
F
E
D
C
Ackordet G
C
D
E
F
G
A
B
B
A
G
F
E
D
C
Öva 2
bottom of page