top of page
Steg 8: Spela med "växelbas"
Förklaring
När du spelar med växelbas växlar du mellan 2 olika bastoner.

1) Baston (grundtonen i ackordet)
å) Ackordet i högerhanden
2) Växeltonen i basen (ackordets kvint. i D-ackordet är det baston A)
å) Ackordet i högerhanden
3) Baston (grundtonen i ackordet)
å) Ackordet i högerhanden
4) Växeltonen i basen (ackordets kvint. i D-ackordet är det baston A)
å) Ackordet i högerhanden
Öva 1
Öva genom att spela till följande takter.
I A-ackordet är kvinten tonen E
Långsamt trumkomp
Snabbt trumkomp
Öva 2
bottom of page