top of page
Steg 9: Olika fill när du kompar
Förklaring
När du kompar kan du ibland göra något lite extra på basen som fyller ut. Här nedan visas olika exempel
 
Fill med växelbaston
Ibland kan du använda växelbastonen som fill. 
Fill med växelbaston och oktavton
Ibland kan du gå upp till tonens oktavton via växelbastonen
Fill med mellanstegston
När du har nära till nästa ton kan du spela den tonen som ligger emellan.
bottom of page