top of page
Steg 2: Enkel komp
Förklaring

Takten nedan består av 4 pulsslag. 1, 2, 3, 4.
På 1 och 3 slår du på bastrumman med högerfoten.

På 2 och 4 slår du på virveltrumman med vänsterhanden.
På varje slag slår du också på hihaten med högerhanden. 
OBS! För att stänga hihaten håller du ner hithatpedalen med vänsterfoten.

Öva 1
Öva till låtarna nedan eller till din favoritlåt.
Öva länge så du inte kommer av dig.
Öva tills du kan spela "automatiskt" samtidigt som du tänker på något annat. 

Låtarna nedan går i olika tempon. Klarar du av att spela till alla?
bottom of page