top of page
Filmcymbol.JPG
Stråkinstrument 
Stråkinstrument är en grupp musikinstrument med strängar som man spelar på med en stråke. När stråken som är gjord av en knippe hästhår, dras över instrumentets strängar vibrerar de. Vibrationerna ger upphov till ljud.Stråkinstrumenten är den största och viktigaste sektionen i en symfoniorkester.
Fiol (Violin)
Otaliga är de pop-, rock-, och schlagerlåtar som har stråkar i bakgrunden. I Sverige har vi en rik spelmanstradition där fiolen är huvudinstrumentet. Inget instrument, förutom pianot, har det skrivits så mycket musik för som för fiolen.
Cello
Cellon Håller man mellan benen och stöds mot golvet av en trä eller metallstav, så kallad stackel. Den klingar lägre och mörkare än fiolen.
Kontrabas (Basfiol, Ståbas)
Kontrabasen är det största och lägst stämda av stråkinstrumenten med kort stackel.

Det används som basinstrument i många olika sammanhang. I klassisk musik spelar man oftast med stråke.
I vis-, jazz- och tidig rockmusik knäpper man för det mesta med fingrarna på strängarna.
Nyckelharpa
Nyckelharpa är ett stråkinstrument med tangenter (nycklar eller knavrar) som trycker mot strängarna för att avdela strängen för önskad tonhöjd. För att frambringa ljud används en stråke
Stråkinstrument fördjupning
Altfiol (Altviolin, Viola)
Altfiolen är äldre än den mindre fiolen.  I de flesta avseenden spelas altfiol på samma sätt som fiol. Avstånden på greppbrädan är dock påtagligt större på grund av att strängarna är längre. Dessutom används en något tyngre och aningen grövre stråke.
bottom of page