top of page
Filmcymbol.JPG
Träblåsinstrument 

är en grupp blåsinstrument. Ordet används som ett sammanfattande namn på flöjter och rörbladsinstrument, till exempel tvärflöjt, oboe, fagott, klarinett och saxofon.
 

Hos träblåsinstrument bildas tonen av att luften blåses antingen mot en skarp kant. Hos flöjter är det kanten av ett hål. Andra träblåsinstrument har så kallade rörblad. Det är en eller två tunna tungor som tillverkas av hårda vassrör. Alla träblåsinstrument har hål som ska vara öppna eller täppas igen. För att inte behöva flytta handen eller fingrarna så mycket använder man klaffar, små små spakar som fäller ner ett lock över hålet.
 
Det är munstycket och inte materialet som instrumentet är gjort av som avgör om det räknas som ett träblåsinstrument.

Blockflöjt
Finns i varierande storlekar och stämlägen.
Klarinett
Har det största antalet toner av alla blåsinstrument. Klarinetten har en varm och mjuk ton och används i jazz- och klassisk musik, samt blåsorkester.
Oboens
Munstycket består av två små rörblad som är kupade mot varandra och ger oboen dess karakteristiska nasala klang. Oboen används ofta som soloinstrumnet för sin vackra klangs skull. Den går inte att stämma, därför stämmer man ofta de övriga instrumenten efter oboen.
Tvärflöjt
Spelas på tvären. Man blåser på samma sätt som man gör för att få ton i en flaska, mot kanten och hålet. Tvärflöjten passar i all sorts musik.
 
Fagott 
Har liksom oboen ett dubbelt rörblad som munstycke, men är ett basinstrument. Instrumentets luftkanal är 2,5 meter lång.
Tvärflöjt
Spelas på tvären. Mycket mindre än tvärflöjten och får där med en mycket ljusare ton.
Man blåser på samma sätt som man gör för att få ton i en flaska, mot kanten och hålet. 
Säckpipa
Fortfarande förknippas säckpipan gärna med Skottland och marschmusik. Olika säckpipetyper finns dock än idag i nästan samtliga europeiska länder, starka traditioner finns exempelvis på Irland, i Frankrike, Spanien, Bulgarien och Ungern. Hjärtat i säckpipan kan sägas vara det ljudalstrande rörbladet vilket sitter nedstucket i spelpipan eller chantern, den del av säckpipan som till utseendet liknar en flöjt. Rörbladet är i Sverige ett vassrör i vilket en tunga skurits upp. Tungan vibrerar och alstrar ett ljud som påverkas av längden av luftpelaren i spelpipan, som regleras av säckpipeblåsarens fingersättning. 
Saxofon
Saxofonen har anknytning till jazzmusiken som ett av de populärare instrumenten inom genren. Den har också använts flitigt inom många dansband och kan även numera förekomma i rockmusik
Idag är tenorsax och altsax de vanligaste men även andra storlekar förekommer. Rörbladet i munstycket är av trä, därför räknas saxofonen till träblåsfamiljen.
Saxofon.JPG
Saxofoner
Många av instrumenten finns i olika storlekar. Man använder ofta röstklangens olika namn för att namnge instrumenten. Den minsta och ljusaste saxofonen heter sopransaxofon. Sedan kommer altsaxofon, tenorsaxofon, barytonsaxofon, bassaxofon och allra störst är kontrabassaxofonen. 
Sopranino        Sopran                 Alt          Tenor       Baryton                    Bas                     Kontrabas
Picollaflöjt
Spelas på tvären. Mycket mindre än tvärflöjten och får där med en mycket ljusare ton. Man blåser på samma sätt som man gör för att få ton i en flaska, mot kanten och hålet. 
Tryck på kontrabassaxofonen så får du se hur stor den är och hur den låter!
Träblåsinstrument fördjupning
bottom of page