top of page
Perfect - Pink
Perfect - Pink
 
TD17KVX-MDS-COM-copy.png
Trummor: 

Enkelt:  Bastrumma (höger fot) och virveltrumma (vänster hand) på vartannat pulsslag. Steg 1

Mellan: Lägg till hihat på Steg 2

Svårare: Testa att spela 4/4 komp.

Lyssna hur de spelar på trummorna i låten och försök att spela likadant. 
Testa att spela bastrumma på varje pulsslag i refrängen. 
Bass-Guitar-PNG-HD (1).png
Bas
 

Enkelt: Spela med långa bastoner (En lång ton i varje takt).

Svårare: Försök att spela med Tom-kartong (punkterad bas) i refrängen

 
fantom-6-landing.png
Piano

Enkelt: Långa ackord i högerhanden i första versen och sedan komp på varje pulsslag

Mellan: Spela ackord i högerhanden och baston i vänsterhanden

Svårare: Spela långa ackord med baston i versen och Tom-kartong i resten av låten. 


 
Gitarr

Enkelt: Spela en gång på varje takt.  

Mellan: Spela en gång i varje takt i versen och varje på varje pulsslag i refrängen. 

Svårare: Plocka i versen och spela med popkomp i refrängerna.  


 
bottom of page